НАШАТА МИСИЯ   SAVE HER

 

Според официалната статистика всяка четвърта жена в България е жертва на домашно насилие! Според неофициалната – всяка трета!

Екипът на SAVE HER  подкрепя жените, жертви на насилие, като им осигурява сигурно пространство, където да споделят своята болка и проблемите, с които се сблъскват. Тук жените могат да получат адекватни насоки за действие, както и психологическа и юридическа помощ.

Всички в екипа работят изцяло на доброволен принцип, като сред нас има психолози и юристи, които подпомагат жените в техните стъпки за излизане от порочния кръг на домашното насилие.

SAVE HER е място за всички онези, които са в цикъла на насилие и се чувстват изгубени. Но това е и място за всички онези, които са прекъснали този цикъл и са готови да помагат на другите. Това е място, в което взаимопомощта е принцип, претворен в действие, а доверието е основата, върху която се гради системата на SAVE HER!

 

Екипът на SAVE HER

Последвайте ни и във Фейсбук: Последвайте ни