Това са истинки истории на жени и деца, които ни се довериха и потърсиха закрила от нас. Имената са променени от съображения за сигурност.

Маргарита и животът в ада

Любовта винаги боли

Мамо, не умирай

Историята на моята „сестра“ Мария

Писмо до моето дете

Едно различно детство