Сигнали за жертви на домашно насилие можете да подавате на тел. 112 или на някой от денонощните горещи телефонни линии за пострадали от насилие жени, юноши и деца на Фондация „Анимус“:

за България – 0800 18 676

извън страната: 00 359 2 981 76 86

email: 029817686@animusassociation.org

 

Открита е и денонощна телефонна линия към Приемната за жертви на домашно насилие в болница „Пирогов“.  На телефон 0700 40 150 специалисти ще изслушват жертвите на домашно насилие и ще ги консултират съобразно конкретната  ситуация.

Ако сте в непосредствена опасност, трябва да се обадите незабавно на тел. 112.