Днес бе проведена поредната среща на екипа и жените, които потърсиха помощ от нас. Поради извънредното положение, в което се намира страната ни и силно рестриктивните мерки, срещата се проведе във виртуалното пространство чрез ZOOM. Срещата беше във формат на групова терапия, като това беше формата, предпочетен от всичките участници.

Въпреки ограниченията, произтичащи от невъзможността за личен контакт с жените, потърсили помощ при нас, нашият психолог Валентина Димитрова успя да осигури на всички ни усещане за сигурност и уют. Тя и нашият юрист дадоха безценни съвети и насоки на всяка една от жените, а всяка една от нас се усети чута и разбрана – усещане, което повечето жени жертва на домашно насилие отдавна не са изпитвали. Успяхме да се видим в чуждите очи, както и поговорихме за това колко е важно да се научим да изразяваме своите чувства и емоции, както и да отстояваме своите нужди. Поговорихме за поставянето на здравословни граници, както и за това как да подобрим начина, по който общуваме с насилника.

На края на срещата видяхме в очите на всяка една от нас нова искра надежда, но най-голямата награда за екипа ни бяха усмивките, които се прокраднаха въпреки болката и сраха.